Obóz pracy przymusowej dla Żydów na Górze Świętej Anny (1941-1945)

Obóz pracy przymusowej dla Żydów na Górze św. Anny (Zwangsarbeitslager für Juden in Annaberg O/S) był  drugim pod względem wielkosci obozem w ówczesnej rejencji opolskiej w którym przetrzymywano więźniów narodowości żydowskiej. Wielu więżniów obozu Judenlager Blechhammer było wcześniej uwięzionych w obozie Annaberg.

Poniższa praca stanowi część dysertacji doktorskiej zatytułowanej Eksterminacja Żydów w Rejencji Opolskiej w latach 1937-1945, której autorem jest pan Janusz Oszytko - Starszy Kustosz Archiwalny w Delegaturze IPN w Opolu.