O stronie

Niniejsza strona powstała w ramach projektu „Judenlager”, realizowanego przez Stowarzyszenie Blechhammer 1944 i współfinansowanego przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Zamiarem autorów jest zebrać w jednym miejscu maksimum informacji na temat obozów,  które w okresie II wojny światowej istniały na terenie obecnego Kędzierzyna-Koźla i okolic.

Na początek skoncentrowaliśmy się na opisaniu obozu najbardziej znanego, głównie ze względu na ogrom zbrodni, który w nim popełniono. To obóz  zwany potocznie Judenlager, który w kwietniu 1944 roku stał się częścią Auschwitz - największego "kombinatu śmierci" w historii. W obozie Judenlager w potwornych warunkach przetrzymywano więźniów narodowości żydowskiej, z których wielu zmarło z głodu, wycieńczenia, w wyniku egzekucji przeprowadzanych w obozie a także w komorach gazowych Birkenau, gdzie wywożono i mordowano tych, którzy nie mieli juz siły pracować.

Ta strona jest też formą hołdu oddanego pomordowanym tam ludziom a zarazem naszym skromnym przyczynkiem do tego, żeby nie byli zapomniani

Sukcesywnie będziemy zamieszczać na stronie więcej informacji, zarówno o obozie Judenlager, jak i w przyszłości o innych obozach.