Relacja Luzera Markowicza

 Relacja Luzera Markowicza - więźnia nr  184723 złożona w 1965 roku Franciszkowi Piperowi z Muzeum w Oświęcimiu

« Wróć