Peter Sturm

Peter Sturm - właściwie Josef Michel Dischel (ur. 24 sierpnia 1909, zm. 11 maja 1984) – był austriackim i wschodnioniemieckim aktorem.

Pochodził z religijnej, żydowskiej rodziny z Wiednia. Początkowo pracował jako elektryk, lecz wkrótce rozpoczął karierę sceniczną, przybierając pseudonim artystyczny Peter Sturm. Od młodych lat był aktywnym działaczem Komunistycznej Partii Austrii, za swą działalność polityczną był w latach 30-tych więziony przez okres 6 miesięcy. Po opuszczeniu więzienia występował w politycznym kabarecie o lewicowym obliczu, znanym jako Das ABC Kabarett.

W maju 1938 roku po Anschlussie Austrii został aresztowany i uwięziony w obozie Dachau a następnie Buchenwald, skąd zwolniono go w kwietniu 1939 roku i pozwolono na opuszczenie Niemiec. Osiadł we Francji, gdzie po inwazji Niemiec został ponownie aresztowany i w 1942 roku w transporcie z obozu przejściowego Drancy przewieziony do obozu Blechhammer. Sturm przeżył obóz oraz marsz śmierci do Gross Rosen i Buchenwaldu, w którym doczekał wyzwolenia.

Po wojnie powrócił do Wiednia, gdzie wrócił do kariery scenicznej, grając w zaangażowanych politycznie teatrach, pracował także jako prezenter radiowy. W 1956 roku po opuszczeniu Austrii przez sowieckie siły okupacyjne wraz z innymi aktorami o komunistycznych przekonaniach wyemigrował do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Został przyjęty do stałego zespołu Deutsches Theater w Berlinie Wschodnim. Zagrał również w ponad 50 filmach kinowych i telewizyjnych, m.in. w adaptacji powieści Bruno Apitza Nagi pomiędzy wilkami a także w monumentalnej pięcio-częściowej serii kinowej Wyzwolenie w reżyserii Jurija Ozierowa - nakręconej z olbrzymim rozmachem największej wojennej epopei filmowej w historii kinematografii ZSRS.« Wróć